+84.2437720563

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐÁNH CÁ XA BỜ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC- TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐÁNH CÁ XA BỜ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC- TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM

Thông báo tuyển thuyền viên đánh cá xa bờ Đài Loan, Hàn Quốc  - TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM

Độ tuổi: 18-40 tuổi

Yêu cầu: biết bơi, lặn tốt

Sức khỏe: Tốt, không bị các bệnh mãn tĩnh

Lương (chưa bao gồm thưởng) Tàu ngừ: 600-800USD/tháng

Liên hệ: 0243.8314.014 - Thuyền viên Đài Loan

hoặc: 0243.772.4428 -     Thuyền viên Hàn Quốc

Comments