+84.2437720563

Thư viện

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC

03-02-2020 03:02:39

Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để công ty IMSTRACO phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản làm việc

ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

11-07-2019 09:07:20

ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐÁNH CÁ XA BỜ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC- TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM

11-07-2019 09:07:12

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐÁNH CÁ XA BỜ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC- TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM

Thông báo tuyển lao động Nhật Bản

11-07-2019 07:07:33

Tuyển đơn hàng xây dựng