+84.2437720563

Tuyển dụng lao động

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC

03-02-2020 03:02:39

Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để công ty IMSTRACO phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản làm việc

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG THỜI VỤ HÀN QUỐC- Của Cục Quản lý lao động ngoài nước

12-07-2019 02:07:09

CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG THỜI VỤ HÀN QUỐC

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐÁNH CÁ XA BỜ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC- TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM

11-07-2019 09:07:12

THÔNG BÁO TUYỂN THUYỀN VIÊN ĐÁNH CÁ XA BỜ ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC- TUYỂN LIÊN TỤC TRONG NĂM

Thông báo tuyển lao động Nhật Bản

11-07-2019 07:07:33

Tuyển đơn hàng xây dựng