+84.2437720563

Nhật Bản

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC

03-02-2020 03:02:39

Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để công ty IMSTRACO phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản làm việc

CATALOG -JAPAN

15-11-2019 08:11:57

Thông báo tuyển lao động Nhật Bản

11-07-2019 07:07:33

Tuyển đơn hàng xây dựng