+84.2437720563

TUYỂN LAO ĐỘNG ĐẶC ĐỊNH SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC

Cục Quản lý lao động ngoài nước đồng ý để công ty IMSTRACO phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản làm việc